Ribe Katedralskoles lærere

Ribe Katedralskoles ledelse og administration består af rektor, 2 uddannelsesledere og 6 administrative medarbejdere inkl. biblioteksassistent og IT-Tekniker. Derudover består teknisk personale af 2 pedeller, 1 kantineleder, 2 kantinemedhjælpere og 1 rengøringsassistent.

Skolen har 53 lærere, der er organiseret i lærerteam i forhold til de klasser, de underviser. Tre af lærerne har hverv som studievejledere.

Agnes
Bræmer (AB)

Dansk

Agnes Fall
Nielsen (AN)

Samfundsfag og historie

Alexander
Hemstedt (HE)

Tysk og historie

Allan Gade
Jacobsen (AJ)

Samfundsfag, idræt, innovation og studievejleder. Arbejdsmiljørepræsentant

Anders Smedegaard
Jensen (ASJ)

Afsætning, erhvervsret, virksomhedsøkonomi og innovation

Anna Mohr
Larsen (MO)

Latin, oldtidskundskab og græsk

Anne
Granum-Jensen (AG)

Græsk, oldtidskundskab og matematik.
Stedfortræder for rektor
Anne
Hammersholt (AH)

Spansk og dansk

Anne Marie
Gammelgaard (GA)

Samfundsfag og naturgeografi

Annemette Vestergard
Witt (AM)

Biologi og naturgeografi

Astrid Lindegaard
Rose (AR)

Engelsk og billedkunst

Benni
Johanson (BJ)

Engelsk og idræt

Bente Ramskov
Andersen (BR)

Fysik og matematik

Bettina
Tornby (BT)

Afsætning, International økonomi, virksomhedsøkonomi og markedskommunikation

Birgitte
Jastrup (JA)

Matematik og fysik

Birgitte Kjær
Stuber (BKS)

Matematik og idræt

Birthe
Lykkeskov (BL)

International økonomi, virksomhedsøkonomi og finansiering.

Arbejdsmiljørepræsentant

Bjørn
Paulsen (BP)

Dansk og religion

Britta
Gammelgaard (BG)

Biologi og kemi

Camilla Darling
Bunk (CB)

Musik og matematik

Carsten
Nyvang (CAN)

Merkantile fag og erhvervsfag. Koordinator for EUX, EUD og EUS

Daphne Patricia
Wolder (DPW)

Engelsk og erhvervsøkonomi

Dennis
Windfeld (DW)

Historie, kulturforståelse og erhvervsfag

Dorte Simonsen
Gunge (DG)

Musik og dansk

Else Holm
Hansen (EH)

Biologi og engelsk

Esben
Dreesen (ED)

Tysk og dansk

Eva Lundbek
Egelund (EE)

Matematik og kemi

Finn
Laursen (FL)

Historie og idræt

Gitte
Møller (GI)

Engelsk og idræt

Gunnar Adolf
Lundsgaard (GL)

Religion og dansk

Hanne Skalborg
Jensen (HS)

Biologi og kemi

Hanne
Wolsgård (HAW)

Engelsk og kulturforståelse

Hans Christian
Vester (HV)

Dansk og psykologi

Henning
Brandt (HB)

Tysk og afsætning

Jacob
Jensen (JAJ)

Kemi og naturgeografi

Jacob Lund
Jørgensen (JJ)

Dansk og mediefag. Uddannelsesleder
Jesper
Bunk (JE)

Dansk og billedkunst

Jesper Skov
Nielsen (JN)

Idræt og biologi

Jimmy Rune
Andersen (JI)

Matematik og fysik

Jørgen Baungaard
Hansen (BH)

Biologi

Karen
Haahr (KH)

Dansk og religion. Uddannelsesleder

Katrine Lund
Jørgensen (KL)

Historie, dramatik og engelsk

Kevin Blaaberg
Petersen (KBP)

Afsætning, innovation og virksomhedsøkonomi

Kristian
Bennike (KB)
Tlf. nr.:75 42 02 66
Privat nr.:27 83 15 90

Musik og psykologi. Rektor

Kristina
Crone (KC)

Idræt og matematik

Lea Kamille
Drescher Rønnest (LE)

Fysik og naturgeografi

Lene
Sørensen (LS)

Fransk og engelsk

Line Overmark
Juul (LO)

Latin, græsk, oldtidskundskab og dansk

Lis Annie
Gjørup (LG)

Musik, fransk og billedkunst

Lise Vind
Petersen (LP)

Dansk og oldtidskundskab. Studievejleder

Lykke
Ferm-Pedersen (LF)

Dansk og historie

Mads Engberg
Jensen (MEJ)

Engelsk og markedskommunikation

Marcus
Janby (MJ)

Dansk, psykologi og it

Marleen
Müller (MM)

Historie og tysk

Morten
Høyrup (MH)

Fysik, matematik, astronomi og informatik

Niculina
Varga (NIV)

Matematik og fysik

Ole Hedegaard
Jensen (OH)

Dansk og samfundsfag

Ole Møller
Pedersen (OP)

Engelsk og historie

Peter
Nielsen (PN)

Tysk og italiensk

Poul Rene
Bertelsen (PR)

Fysik, matematik og filosofi

Rasmus
Friis (RF)

Samfundsfag og historie

Richard
Cleyton (RC)

Matematik og fysik

Rune Okholm
Grann (RG)

Historie og idræt

Signe
Sjelborg-Pedersen (SP)

Dansk og historie

Simon
Laursen (SL)

Græsk, latin, oldtidskundskab og italiensk. Bibliotekar.

Stine
Stenger (STS)

Spansk og engelsk

Susanne
Stender (ST)

Idræt og matematik

Søren
Hansen (SH)

Matematik, kemi og fysik. Skemalægger

Tanja Skrydstrup
Kjær (TK)

Kemi og matematik

Thomas Rindsig
Laursen (TRL)

International økonomi, virksomhedsøkonomi, historie og finansiering

Torben
Hammersholt (TH)

Religion, filosofi og dansk. Tillidsrepræsentant

Tracy Jay
Skondin (TS)

Spansk, engelsk og musik

Trine
Ryhave (TR)

Religion og historie

Trine Vesti
Hansen (TV)

Engelsk og spansk

Ulrik Jørgensen
Rogge (UR)

Tysk, international økonomi og informatik.Tillidsrepræsentant

Vita
Nielsen (VN)

Biologi. Studievejleder

Kontakt skolen

Kontorets åbningstider

mandag til torsdag 7.30 -15.00 
fredag 7.30 -14.30

Telefon:

75 42 02 66

Email:

rk@ribekatedralskole.dk

Adresse:

Puggårdsgade 22
6760 Ribe

EAN nr.

5798000557888

CVR nr.

29 55 62 96