Udskriv

Bestyrelsen

Ribe Katedralskoles bestyrelse har til opgave

  • Overordnet at lede den selvejende institution
  • At være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og for forvaltningen af det statslige tilskud
  • At forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål

Medlemmer

Biskop Elisabeth Dons Christensen Formand Udpeget af Ribe Stift og Ribe Domsogn
Peter Laursen Næstformand Udpeget af Ribe Handelsstandsforening
Direktør Jørn Henriksen   Udpeget af direktionen i Esbjerg Kommune
Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen   Udpeget af Syddansk Universitet og Ålborg Universitet, Esbjerg Campus
Direktør Keld Vestergaard   Udpeget af Ribe Handelsstandsforening

Skoleinspektør Anita Jørgensen

  Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
Lektor Morten Høyrup   Udpeget af de ansatte
Lektor Lise Vind Petersen   Udpeget af de ansatte
Jennifer Wiencken   Udpeget af eleverne
Jens Mohr Larsen   Udpeget af eleverne
Vakant   Udpeget af HK, Sydjylland
Henny Fiskbæk Jensen   Udpeget af HK, Sydjylland
Hans Peder Kromann Larsen   Udpeget af HK, Sydjylland
Julian Winkels   Udpeget af Bramming Handels-, Håndværks- & Industriforening
Tommy Noer   Udpeget af Esbjerg Kommune
Johannes Schmidt   Udpeget af Gram Handelsklub
Laila Andreasen   Udpeget af Skærbæk Håndværker og Handelsstandsforening
Ulrik Rogge   Udpeget af de ansatte
Henning Brandt   Udpeget af de ansatte
Christopher Frederik Gäbler   Udpeget af eleverne
Andreas Snitker   Udpeget af eleverne
Rektor Kristian Bennike   Institutionsleder