Udskriv

Ledige stillinger

 Adjunkt/lektor

Ved Ribe Katedralskole er der 1 fast stilling ledig til besættelse pr. 1. august 2018 i de merkantile HHX-fag – primært virksomhedsøkonomi, men meget gerne i kombination med enten international økonomi, afsætning eller et andet gymnasiefag inden for fagrækken på STX, HF eller HHX. Gymnasielærere i de merkantile fag har typisk en baggrund som cand.merc. eller en anden universitetsuddannelse i økonomi.

Stillingen kan også søges af kandidater uden pædagogikum. Ansøgere med relevant erhvervserfaring fra job i offentlige eller private virksomheder foretrækkes.

Ribe Katedralskole er en traditionsrig skole midt i Ribe by og samtidig en helt ombygget skole med nye klasselokaler samt et stort nyopført fællesområde. Skolen er netop fusioneret med Handelsgymnasiet Ribe og udbyder således fra det kommende skoleår den merkantile studentereksamen HHX og grundforløbene i de merkantile erhvervsuddannelser.

Vi lægger vægt på at være en arbejdsplads med stor åbenhed og et godt kollegialt og fagligt fællesskab, hvor nye kolleger naturligt indgår. Nyansatte lærere tildeles en tutor i hvert af deres fag.

Flere oplysninger om skolen findes på skolens hjemmeside www.ribekatedralskole.dk. Spørgsmål om stillingen rettes til uddannelsesleder Jacob Lund Jørgensen på mobil 3023 8489 eller rektor Kristian Bennike tlf. 7542 0266.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning stiles til rektor for Ribe Katedralskole og sendes via gymnasiejob.dk senest torsdag den 24. maj 2018.