Udskriv

Sproglige studieretninger

Ribe Katedralskole regner med fra 2017 at udbyde 3 sproglige studieretninger. De 2 af dem findes dog i flere varianter:

Studieretning med engelsk A og tysk fortsættersprog A:

6) To sprog: Engelsk A, tysk A og samfundsfag B - alle har matematik B som obligatorisk fag

Studierentinger med engelsk A og spansk begyndersprog A

7a, 7b, 7c) Tre sprog: Engelsk A, spansk begyndersporg A og enten fransk begyndersprog A, italiensk begyndersporg A eller tysk fortrsætter sprog B -  kun matematik C og færre naturvidenskabelige fag end på ikke-sproglige studieretninger

Studieretning med græsk A og latin A

8) Fire sprog: Latin A og græsk A - alle har engelsk B, 2. fremmedsprog (italiensk, fransk, spansk begyndersprog A eller tysk fortsætter sprog A eller B), matematik C og færre naturvidenskabelige fag end på ikke sproglige studieretninger

Desuden udbyder Ribe Katedralskole en studieretning med musik A, engelsk A. Læs mere om den under ”Kunstneriske studieretninger”
 
Fag som alle har uanset valg af studieretning - gældende fra 2017:

Dansk A, historie A, engelsk B, 2. fremmedsprog A eller B (tysk fortsættersprog, fransk begyndersprog, italiensk begyndersprog, spansk begyndersprog), matematik B*, fysik C, to naturvidenskabeliget fag på C-níveau* (kemi C, biologi C, naturgeografi C, informatik C), et naturvidenskabeligt fag på B-niveau* (fysik B, kemi B, biologi B, naturgeografi B, informatik B), samfundsfag C, oldtidskundskab C, religion C, et kreativt fag på C-niveau (musik C, billedkunst C eller drama C), idræt C, almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb.

* gælder ikke sproglige elever på studierentinger med 3-4 sprog

Desuden er der mulighed for 3-5 valgfag.  

Grundforløbet – gældende fra 2017:

Grundforløbet er ens for alle elever. Det betyder, at du kan vente med at vælge studieretning til omkring 1. oktober i 1.g. 

Dit valg af 2. fremmedsprog er ikke bindende, når du søger ind ved Ribe Katedralskole. Valg af 2. fremmedsprog skal nemlig sammentænkes med valg af studieretning, og du vælger derfor også 2. fremmedsprog omkring 1. oktober i 1.g.

Dit valg af kunstnerisk fag er bindende, når du søger ind ved Ribe Katedralskole.

Grundforløbet slutter 1. uge af november, og derpå skifter du fra din grundforløbsklasse til din studieretningsklasse.

Vil du vide mere?

Læs nedenfor eller kontakt studievejlederne.

Videregående uddannelse efter STX-eksamen:

Hvilke videregående uddannelser, skolens forskellige studieretninger og fag kan give adgang til, kan ses på Uddannelsesguiden.

Du kan også se "Adgangskortet for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser en bestemt studieretning giver adgang til.

Statistik om STX:

Undervisningsministeriet har en side med statistik. Her kan du læse om karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelser for studenter fra Ribe Katedralskole

image1

Kristian Bennike

Rektor

Det levende studiemiljø

Velkommen til Ribe Katedralskole, hvor du i et levende studiemiljø kan udvikle dig både fagligt og personligt og få nogle år med en lang række spændende oplevelser.

Skolens historie kan føres helt tilbage til 1145, og vi er således landets ældste gymnasium og nordens ældste latinskole. Det betyder, at skolen har mange stolte traditioner, som vi naturligvis værner om og gerne vil bære videre til kommende elever.

Ribe Katedralskole udbyder i dag både stx (det almene gymnasium) og hf (højere forberedelseseksamen).